Yazı Detayı
05 Haziran 2017 - Pazartesi 10:02 Bu yazı 3007 kez okundu
 
Turizmde istihdam
Dr. Osman Ergin
 
 

Türkiye'de turizm; bağlı ve diğer sektörler ile kıyaslandığında; ekonomideki itici gücünün de etkisi ile önemli bir endüstri konumundadır. Turizm sektörü; ülkenin yaşadığı ekonomik durgunluğa rağmen büyümeye devam eden ve sezonluk dahi olsa, sağlamış olduğu istihdam imkanları ile yerel ekonomileri, sağlamış olduğu döviz getirisi ve çarpan etkisi ile de ülke ekonomisini doğrudan etkilemektedir.
Geçen yıl turizmde yaşanan gerileme dönemi, en fazla sektörün her zaman ihtiyaç duyduğu asli unsur olan personeli etkiledi. Sezonun kötü geçmesi nedeni ile doluluğa göre personel giriş çıkışlardaki sirkülasyonun hızı, geçim derdindeki personeli şaşkına çevirmekle kalmadı. İşyeri personel dengesini iyi kuramayan ve tasarruf tedbirlerinde personeli birinci sıraya yerleştiren ve faaliyetlerinde geleceğini hesap etmeyen turizm organlarını, hem de devletin verdiği desteklere rağmen henüz tam sezon başlamadan zor durumda bıraktı. 
Görünen o ki; personel istihdamı konusunda hassasiyeti olmayan işletmeler; devletin iyi niyet çerçevesinde verdiği desteklerin hak sahibi personel tarafından suistimal edilmesi nedeni ile bırakın nitelikli personeli, sezon sonuna kadar normal personel bulmakta, bulurlarsa da; çalıştırmakta güçlükler yaşamaya devam edecekler.
Emek yoğun turizm sektörü; diğer sektörler ile kıyaslandığında; otomasyonun hakimiyetini kabul etmeyen özelliği nedeni ile insan unsurunun göz ardı edilmesini asla kabul edemez. İşletme yöneticileri bilmeli ki; bu yönü ile faaliyetler devam ettiği sürece turizmin asli unsuru olan insana her zaman ihtiyaç vardır ve olmaya da devam edecektir.
Artan dünya nüfusuna paralel olarak işsizliğin de artmasına çözüm olarak; gelişmiş ülkelerin istihdamın arttırılmasına yönelik uyguladığı yöntem; yatırım politikasına devam etmek gibi görünse de; son dönemlerde maliyetleri düşürmek amacı ile yatırımın azaltılması görüşü hakim olmaya başlamış ve istihdam konusunda başka çıkış yolları aramalarına neden olmaktadır. 
Bunun neticesinde de; yeteri kadar istihdam imkanı sağlayamamanın verdiği çaresizlikle ciddi oranlarda işsizlik problemiyle karşılaşan ülkeler için emek yoğun bir sektör olan turizm en önemli bir seçenek olmaya başlamıştır.
Turizmin gelişmesine talebinin yoğunluğuna bağlı olarak istihdam artmakta ve işsizlikte aynı oranda azalmaktadır. Turizmde işler yolunda ise; turistik tesis yatırımlarının artması, işgücü talebini de arttırmaktadır.
Turizmin yaratmış olduğu istihdam; genç ve kalifiye olmayan nüfusun iş bulmasına, eğitimini tamamlamak üzere olan stajyer öğrencilerin de hem iş ortamı ile tanışıp, hem para, hem de özgüven kazanabilmesine imkanı sağlayacaktır.
Ülkemizde turizm denilince aklımıza sadece konaklama tesisleri gelmekte, fakat buna bağlı faaliyet göstermekte olan; seyahat acenteleri, ulaştırma işletmeleri, endüstrisinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri veren, turizmden beslenen diğer sektörleri unutulmaktadır. Bunu bizlere yeniden hatırlatmanın en güzel yolu da turizm deki domino etkisi olmakta ve turizmde işlerin iyi ya da kötü gidişine göre piyasalarda oluşan bu etki hafızalarımızı tazelememize yetmektedir.
Turizm, ülke ekonomilerinin sıkıntılı dönemlerinde büyük bir döviz girdisi sağlayarak, dış ticaret açıklarının ve işsizliğin azaltılmasında kilit rol oynamakta; emek-yoğun özelliği ile, istihdamı arttırarak, işsizliğin önlenmesinde can simidi vazifesi görmektedir. 
İstihdam açısından bu kadar önemli bir rolü olan turizm; ülkelerin ve bölgelerin gelişmesine katkıda bulunarak, bu bölgelerde yaşayan yerel halkın hayat standartlarının artmasına da katkı sağlamaktadır. Bu standartların en üst düzeye taşınması ve korunması ise; personele verilecek olan sosyal hakların ve güvencenin, en azından turizmde rekabetçimiz olan ülkeler düzeyine çıkarılması ile mümkün olacaktır. 
Turizmin etkisi ile yerelden başlayan bu gelişimin, diğer sektörleri ve bölgeleri de etkileyerek dolaylı olarak ülke ekonomisine sağladığı faydaları biliyor ve emek yoğun bir sektör olması nedeni ile turizmde en önemli unsur insandır diyoruz ya!!! O halde; “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın”.

 
Etiketler: Turizmde, istihdam,
Yorumlar
Haber Yazılımı