Haber Detayı
23 Nisan 2018 - Pazartesi 08:52 Bu haber 8371 kez okundu
 
Turist sayısı artıyor, gelir düşüyor
Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirilen ‘Manavgat'ın Turizm Potansiyeli’ konulu panelde konuşan Öğretim Üyesi Dr. Vedat İyitoğlu, Türkiye’ye gelen turist sayısının artmasına karşın, turistlerin kişi başı yaptıkları harcamalarda yıldan yıla bir düşüş yaşandığını belirterek, turizmin çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Türk turizminde Manavgat’ın yerini çarpıcı bir bilgi ile paylaşan İyitoğlu, Türkiye’deki turistik tesis sayısının yüzde 5’inin Manavgat’ta bulunmasına karşın, toplam yatak kapasitesine bakıldığında yüzde 25’lik bir paya sahip olduğunu söyledi.
TURİZM Haberi
Turist sayısı artıyor, gelir düşüyor

 

Akdeniz Üniversitesi Manavgat MATSO Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirilen ‘Manavgat'ın Turizm Potansiyeli’ konulu panelde konuşan Öğretim Üyesi Dr. Vedat İyitoğlu, Türkiye’ye gelen turist sayısının artmasına karşın, turistlerin kişi başı yaptıkları harcamalarda yıldan yıla bir düşüş yaşandığını belirterek, turizmin çeşitlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Türk turizminde Manavgat’ın yerini çarpıcı bir bilgi ile paylaşan İyitoğlu, Türkiye’deki turistik tesis sayısının yüzde 5’inin Manavgat’ta bulunmasına karşın, toplam yatak kapasitesine bakıldığında yüzde 25’lik bir paya sahip olduğunu söyledi.

Manavgat MATSO Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirilen ‘Manavgat'ın Turizm Potansiyeli’ konulu panelde Manavgat, Türkiye ve dünya turizm hareketleri hakkında bilgi veren MATSO Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Vedat İyitoğlu, Manavgat’ın tek başına Türkiye’ye gelen turistin onda birini ağırladığını söyledi.

Dünya Turizm Örgütü tarafından yayınlanan bir raporda, 2017 yılı son güncellemesine göre; dünyadaki tüm gayri safi hasılatın yüzde 10’unun turizm ve turizmle ilgili alanlardan sağlandığını ifade eden Vedat İyitoğlu, “Bu çok ciddi bir rakam. Turizm, sektör bazında dünyada ki en iyi 3-4 sektör içinde yer alıyor ekonomik değer olarak. Dünyada çalışan her 10 kişiden 1 kişi turizm veya turizmle ilgili hizmet sektörlerinde çalışıyor” dedi. Dünyadaki ihracat payının yüzde 7’ine tekabül eden 1,4 trilyon dolar gibi bir rakamın turizm ve hizmet sektöründen sağlandığını belirten İyitoğlu, “Diğer hizmet sektörü içinde bu yüzde 30’luk bir büyüklüğe tekamül ediyor, yani ihracatın yüzde 7’si turizmden ama hizmet ihracatının yüzde 30’una tekamül ediyor bu oran” dedi.

2016 yılında dünya genelinde 1,2 milyar insanın seyahat ettiğine dikkat çeken İyitoğlu, “Bu dünya nüfusunun yüzde 16’sı, 2030 yılında da dünyada 1,8 milyar insanın turizm faaliyetlerine katılması bekleniyor. Dolayısıyla turizmin dünyada geldiği noktada finans ve istihdam açısından ülkemizin konumu nedir bunu irdelememiz gerekiyor. Son 4 sezonu baz alırsak, tavan yaptığımız 2014 ve 2015 verileri Türkiye’de turizmin en iyi olduğu dönem. Turist sayısının 40 milyon civarında, turizm gelirlerinin de 30 milyar dolar civarında olduğu zamanlar. 2016’da ise yaşanan olumsuzluklar itibarıyla turist sayısı 30 milyon civarında olurken, turizm gelirleri de 22 milyar dolar oldu” dedi.

2016 yılında turist sayısı bakımından Türkiye’nin ilk 10 ülke arasında olmasına rağmen, turizm geliri açısından 17’nci sırada olduğunu belirten İyitoğlu, “Çok turist çekiyoruz ama çok gelir elde edemiyoruz. Bu rakamlar zaten belki ülkemizde bizim turizm anlamında en çok konuşmamızı gerektiren noktalardan biri. Yani her zaman kişi başına düşen turizm verileri azalma eğilimi gösteriyor. Son geçen yıl verilerine göre yine Türkiye hakkettiği noktada 40 milyon turist sayısına yakın bir noktada 6. sıradaki turist çekim yeri olarak yerini buldu. Bu sene gözüken rakamlarda bizimde okuduğumuz medyadan takip ettiğimiz rakamlarda olumlu rakamlar. Bu rakamların ilk 2 ayı yüzde 30’luk bir artışa tekamül ediyor, yani geçmiş 2016 yılına göre yüzde 30 civarında bir turist artışı var. Yıl bazında bu projeksiyon devam ederse, eğilim devam ederse 40 milyon üzerinde bir turist sayısı gerçekten rekor olmaya aday. En iyi yıl olan 2014 yılındaki turist sayıları 41 milyon, turizm gelirinde ise 34 milyar dolar ile 11. sıradaydık. 2023 turizm stratejik eylem planında Türkiye’yi görmek istediğimiz yer, dünyada en çok turist çeken ilk 5 ülkeden biri olması. Aynı zamanda da 50 milyar dolarlık bir turizm geliri bekliyoruz” diye konuştu.

RUS PAZARI KAN KAYBEDİYOR

EMİT’in yaptığı araştırmalara göre dünyada 2020 yılında en çok turist çekecek ülkeler arasında Çin, Fransa, ABD ve İspanya’nın yer aldığını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Vedat İyitoğlu, “İspanya’ya dikkatinizi çekerim. 2015 raporunda yaklaşık 74 milyon turist sayısıyla, geçen yıl itibariyle 82 milyon turist çekerek zaten bu rakamın çok çok üzerine çıktı. Aslında o fazlalığın büyük bir kısmı da bizden, Türkiye’den İspanya’ya kayan potansiyel olarak düşünülüyor. Turist gönderen ülkeler bazına baktığımız zamanda; Japonya ve Çin’i görüyoruz. Almanya ve ABD’nin yanında özellikle Rusya’ya dikkatinizi çekmek isterim. Turist gönderen ülkeler arasında aslında Rus pazarının hem ekonomik durumuna bağlı olarak hem de gelecek durumlarına bağlı olarak aslında dünyada en iyi pazarlar sıralamasında kan kaybettiğini, kan kaybedeceğini ön gören araştırmalar var. Son 3 yılda bizim için önemli olan pazarları hepimiz biliyoruz. Bağımsız Devletler Topluluğu başta Rusya pazarı, Alman pazarı bunlar Türkiye turizminde gerçekten de önemli pazarlar. Bu pazarları aynı derecede amorti edecek pazarlar henüz oluşturulmadı. Dolayısıyla bunlar belirli süreç alan pazarlardır ama tabi bu pazarların verimliliğini düşündüğümüz zaman, özellikle Rusya’nın son yıllarda yaşadığı maddi ekonomik sıkıntıları düşündüğümüz zaman aslında bunun yansımaları da olumsuzluk olarak yansıması söz konusu olabilir” diye konuştu.

Dünya Turizm Örgütü’nün yaptığı araştırmalarda da 2030 yılında turizm çekim bölgeleri olarak Asya ve Pasifik ülkelerinin ön plana çıktığını belirten İyitoğlu, “Turizmde en çok turist çeken ülkeler Avrupa ülkeleri, en çok turist gönderen ülkeler de Avrupa ülkeleri, her 3 turistten 2’si Avrupalı dolayısıyla bu ivmenin 2030’da, 2020’lerden sonra Asya ve Pasifik ülkeler lehine kayacağı ön görülüyor. Özellikle belirtilen paya bakarsanız 2010 yılında dünya turizmden aldığı pay yüzde 22’lerdeyken bunun 2030 yıllarında yüzde 30’lara kadar çıkacağı ön görülüyor. Asya ülkeleri, Pasifik ülkeleri, işte bunun içinde Çin, Hong Kong, Tayland vb. ülkeler var. Avrupa’ya baktığımız zamanda hemen altında yüzde 50’lik üzerindeki bir paydan yüzde 40’lık bir oranda da düşecek gibi bir ön görü var” diye konuştu.

Türkiye’de turizmin çok önemli bir sektör olduğunu, hizmet dahil turizmle etkileşim halinde 50’den fazla sektörün bulunduğuna işaret eden İyitoğlu, “Olaya sadece turizm gönderen veya turist çeken ülke açısından bakmamak lazım. Ülke ekonomisi açısından bakmak lazım, bu şekilde değerlendirmek lazım. Bunun en iyi örnekleri belki Manavgat gibi ya da Antalya gibi turizm potansiyeli yüksek olan yerlerde çok daha iyi hissedebiliyoruz. Bunun ne kadar anlamlı olduğunu, sadece yansımalarını turizmde görmüyoruz, bunu besleyen sektörlerde de turizmin kötü gitmediğini anlayabiliyoruz ve iyi gittiğini görebiliyoruz” diye konuştu.

TURİZM GELİRLERİ DÜŞÜYOR

Dünya genelinde turizmin istihdama katkısının onda bir olduğunu ancak Türkiye de bu rakamın yüzde 8 civarında olduğunu belirten İyitoğlu, “İstihdamın yüzde 8’i turizmle ilgili sektörlerden karşılanıyor. Buda özellikle istihdamda işsizlik oranlarının yüzde 10’un üzerine çıktığı durumlarda ne kadar önemli bir etken olduğunu gösteriyor. Yani turizm çalışması aslında istihdamında çalışması anlamına geliyor” dedi.

Türkiye’nin dünyadaki turistlerin yüzde 3’ü kadarını çekebildiğini ama gelir bazında sadece yüzde 2’lik bir payının olduğunu ifade eden İyitoğlu, “2000’li yıllardan sonra turizm gelirleri ve turist ziyaretleri açısından baktığımız zamanda; 2014-2015 yıllarının iyi yıllar olduğunu görüyoruz yani referans alınması gereken 2023 hedefinden önce bu hedefin aşılması gerekiyor. Belli dönemlerde turist sayısı artıyor ama sıkıntılı bir ver var. O kendini gösteriyor. Kişi başına düşen harcama, turist sayısı artıyor, turizm verileri de paralel artıyor ama kişi başına düşen gelir her geçen gün azalma eğilimi gösteriyor. En iyi zamanlarda 800 dolarların olduğu zamanlardan şuan 2017 yılı için 700 doların altında telaffuz ediliyor. Bu da aslında turist sayısının arttığını ama daha gelir bırakacak turist konusunda bir araftan geçtiğimiz, sıkıntılı süreçlerden geçtiğimizi gösteren veriler.

Son ki yılın verilerine baktığımız zaman turizm geliri, yabancı ve vatandaş dengesi açısından, aslında vatandaşların turizm açısından bıraktığı gelir daha fazla. Yani katma değer açısından daha fazla değer bırakıyorlar. Yabancılarda bırakılan gelir 2016-2017 yıllarında 600 dolar civarındayken vatandaşlardan gelen veriler 900, 1000 dolara yakın bir rakam. Bu rakamların ne anlama geldiğini istatistik veriyle verebilirim geçen yıl İspanya 82 milyon turist çekti. 60 milyonlarda gezerken son 2 yılda yüzde 10, yüzde 8 civarında ataklar yaptı. Tabi bu belki Mısır’ın, belki Yunanistan’ın, belki bizim içinde bulunduğumuz sorunlardan geçen bir rüzgar olarak görülebilir ama diğer taraftan da İspanya da kişi başına elde edilen gelirde arttı. Bu gelir 1000 Euro civarındayken geçen sene 1067 Euro’ya çıktı. Yani hem turist sayılarını arttırdılar hem de turizm verilerini artırdılar” diye konuştu.

MANAVGAT’IN YATAK KAPASİTESİ TÜRKİYE’NİN YÜZDE 25’İ

MATSO’nun verilerine göre Manavgat’ta turizm işletme belgesine sahip 240 tesisin bulunduğunu, bu sayının Türkiye genelinde var olan tesis sayısının yüzde 5’ine tekabül ettiğini, ancak yatak kapasitesi olarak da Türkiye genelinin yüzde 25’i olduğunu söyledi. İyitoğlu, “Bu aslında Manavgat’ın turizmde ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu, tesis sayısı olarak olmasa da kapasite olarak ve tesislerin büyüklüğü olarak bize işaret ediyor. Çok büyük tesisler turizmin zaten öncüleri durumunda. 4 ve 5 yıldızlı otellerin fazla olması bu kapasitenin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor bize. 2015-2016 verilerine baktığımız zaman turist sayısı bazında 2015 yılında Antalya’ya gelen turist sayısı Türkiye’ye gelen turist sayısının yüzde 30’u, sadece Manavgat tek başına yüzde 10’unu almış durumda. 2016 yılında Antalya’ya gelen turist sayısı düşüyor yüzde 30’dan yüzde 23’e düşüyor ama Manavgat’ta ki düşme oranı yüzde 10’dan yüzde 8’e düşüyor. Bu da bize şunu gösteriyor 2016 yılında evet turizm talep açısından Antalya genelinde kötü geçiyor ama bundan belki de en az etkilenen ilçelerden biride Manavgat’tı, veri bize bunu gösteriyor. Gelir bazında baktığımız zaman aslında daha dramatik bir sonucu görüyoruz. Türkiye’de 2015 yılında ki turizm gelirlerinin yüzde 30’u sadece Antalya’dan, bunun yüzde 11’i ise Manavgat’tan sağlanıyordu. 2016 yılında bu oran yüzde 6.5’a düştü. 2016 yılında Manavgat’ta verilen oda fiyatlarının aslında çok düşük olduğunu, yani ortalamanın altında olduğunu gösterir nitelikte” diye konuştu.

TURİZMİN ÇEŞTLENDİRİLMESİ LAZIM

2016 yılında yaşanan sıkıntıların sürdürülebilir turizmin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade eden İyitoğlu, “Özellikle deniz,kum,güneş tatil turizminde olumsuzluk yaşadığımız zaman bunu amorti edecek kanallarımızın olmadığını gördük.Dolayısıyla alternatif turizmi artık çıkarmamız gerekiyor bunu Manavgat özelinde de konuşabiliriz, Türkiye’nin diğer bilimleri üzerine de konuşabiliriz.Kongre turizmi olabilir, kırsal turizmi olabilir, spor turizmi olabilir, doğa turizmi olabilir, gastronomi turizmi olabilir, bu tür alternatif türlerle bunları aslında geliştirmemiz gerekiyor. Daha fazla turist çekebilmek için pazarın çeşitlenmesi gerekiyor.Farklı farklı turizm yerlerine başvurulması gerekiyor.Biz iç turizmi öğrendik. Avrupa da İspanya, Fransa, Portekiz, İngiltere gibi ülkelerde iç turizm diğer turizm faaliyetlerine göre yüzde 50’lik bir paya sahip.Bizde iç turizm faaliyetleri yüzde 30’un altında kaldı. 2015-2016 senelerinde bizde iç turizminin daha çok tesislerde daha çok turizm faaliyetlerinde olduğunu gördük.Bu ivmeyi daha da canlandırmamız gerekir gibi gözüküyor” diye konuştu.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Turist, sayısı, artıyor,, gelir, düşüyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı