Haber Detayı
18 Mayıs 2019 - Cumartesi 16:20
 
Dolaylı vergiler, gelir dağılımda adaleti zorlaştırıyor
Manavgat Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (MASMO) 3. Olağan Genel Kurulu İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde başladı. Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan MASMO Başkanı Nezih Özgenç, 30 yıl önce çıkan mesleki yasanın günümüzde yeterliliğinin sorgulandığını ifade ederken, dolaylı vergilerin yüksek oluşunun da ekonomide gelir dağıtımında adaletli olmayı zorlaştırdığını söyledi. Özgenç ayrıca bugüne kadar 34 kez vergi affının çıktığına dikkat çekerek, vergi aflarının mali müşavirlerin yaptıkları işleri yok saydığını vurguladı. Toplantıda konuşan Antalya SMMMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, nispi temsilin odaların yönetimini zorlaştırdığını iddia ederken, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Denetleme Kurulu Üyesi Ali Yenidoğan ise nispi temsilin kurumda demokrasinin oluşmasına zemin hazırladığını söyledi.
- Haberi
Dolaylı vergiler, gelir dağılımda adaleti zorlaştırıyor

MASMO 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından SMMM Ramazan Tüter başkanlığında oluşturulan divan heyeti genel kurulda onaylandı. Divan heyetinin teşekkülünün ardından MASMO Başkanı Nezih Özgenç, Antalya ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar ve TÜRMOB Denetleme Kurulu Üyesi Ali Yenidoğan birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından MASMO yönetim ve denetleme kurullarının faaliyet raporları ile gelir gider tablosu ile tahmini bütçenin okunmasına geçildi. Raporların okunup ibra edilmesinin ardından Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu adına Nezih Özgenç, Dinamik Muhasebeciler Grubu adına Şinasi Gündüz ve Yenilikçi Muhasebeciler Grubu adına Kerim Kara divan heyetine seçim listelerini sundular. Gruplar adına yapılan seçim konuşmalarının ardından yarın 10:00-17:00 saatleri arasında yapılacak olan seçimlere kadar genel kurul toplantısı sona erdi.

30 yıl önce hayata geçirilen yasa ile Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirlerin yasal bir statüye kavuştuğunu ifade eden MASMO Başkanı Nezih Özgenç, 2014 yılında kurulan MASMO’nun eğitim faaliyetlerine önem verdiğini bu kapsamda çeşitli öğretim kurumları ile protokol anlaşmaları yaptıklarını söyledi.

VERGİ AFLARI YAPTIĞIMIZ İŞLERİ ÖNEMSİZ KILMAKTADIR!

Dünyada 4.0 devriminin yaşandığına dikkat çeken Özgenç, “Ülkemiz birinci, ikinci ve üçüncü sanayi devriminde dünyanın gerisinde kaldı. İnanıyorum ki bu defa geç kaldık demeyeceğiz. Türkiye’nin bilgi ve teknoloji üretmeden gelişmesi de kalkınması da mümkün değildir. Ülkemiz küresel bir güç olmak istiyorsa; kendi teknolojisi ile her alanda üretim yapmaya başlamak zorundadır” diye konuştu.

OECD ülkeleri içerisinde dolaylı vergileri en yüksek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Özgenç, “Ülkemizde toplam vergi gelirlerinin yüzde 33'ü dolaysız, yüzde 67'si dolaylı vergilerden oluşmaktadır. Dolaylı vergilerin ağırlıklı olduğu bir ekonomide gelir dağılımında adaleti sağlamak zorlaşmaktadır. Burada yapılması gereken dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki çarpıklığı düzeltmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çarpıklığı düzeltmenin tek yolu kayıt dişiliği ortadan kaldırmaktan geçmektedir. Ülkemiz açısından yapısal reformların en başında bu yapıyı değiştirecek düzenlemelerin yapılması gelmektedir. Bunu yaparken dolaysız vergilerin yani gelir vergisi, kurumlar vergisi, veraset ile intikal vergisi ve emlak vergisi oranlarının arttırılması yerine vergi sisteminin dışına çıkmış olan kazançların yani vergi kaydı dışında kalmış kazançların sisteme dahil edilmesi gerekmektedir. Açıkça söylemek gerekirse GSYH'nın 20-25 oranlarında olan kayıt dışı ekonomiyi azaltmaktan ve bu kaynaklardan etkin şekilde gelir ve kurumlar vergisi alabilmekten geçiyor.

Ülkemizde Cumhuriyetin kuruluşunda bugüne 34 tane vergi affı çıkarılmış. Ortalama olarak üç yılda bir vergi affı ile karşı karşıya kalmışız. Ödeme gücü zorluklarına karşın toplumsal barışı sağlamak veya yapılacak kapsamlı bir reform ile birlikte vergi aflarının vergisel uyumu arttırıcı olduğu noktasında görüş birliği vardır. Ancak vergi reformlarının gerçekleştirilememesi ve afların çok sık başvurulan bir araç olması vergiye uyumu olumsuz etkilemektedir. Çok büyük emekler harcayarak gerçekleştirdiğimiz hesaplar, kayıtlarımız bir çırpıda önemini yitirmekte, değersizleşmektedir” diye konuştu.

Özgenç 30 yıl önce yapılan yasanın günümüzde yetersiz kaldığını mutlak surede reform yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

NİSPİ TEMSİL ODA YÖNETİMİNİ ZORLAŞTIRIYOR

Tüm birey ve toplumlarda uzlaşma kültürünün gelişmesini temenni ederek sözlerine başlayan Antalya ASMO Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar, 30 yıl önce yürürlüğe giren 3568 sayılı meslek yasasının günümüz koşullarında dar geldiğini ifade ederek, “Bunun revize edilmesi lazım, yeniden üzerinde çalışılması lazım ama 2008’de meslek yasamıza bazı maddeler eklendi. Örneğin nispi temsil gibi, ilk baktığımızda demokratik gibi gözükse de aslında yaşananları gördükten sonra çokta demokratik olmadığını, ülke olarak meslektaş camiası olarak gördük. Biz Antalya’da demokratik anlayışımız olarak bunu çok htirmemeye çalıştık tüm meslektaşlarımıza ama bazı ilçelerde, illerde aylarca başkanını, yönetim kurulunu seçemeyen odalar oldu. Daha önemlisi dostluklar bozuldu her gün birlikte olan arkadaşlıklar birbirinden koptu. Her yıl en azından mali değer kurulu adı altında birlikte toplanırken derdimizi sıkıntımızı paylaşırken 3 yıldan 3 yıla toplanılıyordu gördük ki bu nispi temsil bizleri meslektaş olarak koparmaya başladı birbirimizden” diye konuştu.

TÜRMOB’da da değişikliğe gidilmesi gerektiğini ifade eden Çavdar, “İnanın 3568 sayılı bu yasamızla odalarımızı yönetemez olduk. Çünkü ülkenin değişen şartları ekonomide değişen şartlar, dünyanın değişen şartlarından dolayı artık her meslek kabuk değiştiriyor meslektaş değişiyor, odaların profili değişiyor, odaların yönetimleri de değişmek zorunda dolayısıyla bu 3568 sayılı yasamızın yeniden el birliğiyle yeniden revize edilmesi lazım” dedi.

Maliyetlerin genç meslektaşların büro açmasını zorlaştırdığını ifade eden Çavdar, “3568 sayılı yasamıza büro edinme zorunluluğu var. Büro edinme zorunluluğunda da büro tescil belgesi vermemiz lazım. Gidip gerçekten öyle bir ofis var mı yok mu diye kontrol edip, büro tescil belgesini ondan sonra vereceksin diyor yönetmelik. Meslektaşım ben artık bu maliyetlere katlanamam ödeyecek paramda yok diyor dolayısıyla bu arkadaşımız gibi olan onlarca arkadaşımız var. 3568 sayılı yasamızın da bu ve buna benzer değişime ve dönüşüme cevap vermesi lazım artık. Meslek kalıp değiştiriyor artık biz defter tutma görevinden çıkıp asli görevimiz olan denetim, danışmanlık ve buna benzer iş kollarına yönelmemiz lazım. Biliyoruz ki vergi dairesi başkanlığının taslak olarak koymuş olduğu sitesine koymuş olduğu yayınlandığı andan itibaren 2020 yılında bizler dahil olmak üzere hepimiz e-defter, e-fatura, e-serbest meslek makbuzuna geçiyoruz. Dolayısıyla meslek değişim ve dönüşüm içinde bizlerde bu değişim ve dönüşüme hem mesleki bilgimiz olarak hem de mesleki alt yapımız olarak teknolojik bilgi olarak kendimizi yenilemek zorundayız bunları göz ardı etmememiz gerekiyor” diye konuştu.

NİSPİ TEMSİL DEMOKRASİNİN BİRLEŞTİRİCİ UNSURUDUR

Çavdar’ın ardından konuşan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Denetleme Kurulu Üyesi Ali Yenidoğan ise Çavdar’ın nispi temsil konusundaki düşüncelerine katılmadığını belirterek, “Bazı odalar istisna olabilir, istisnalar kaideyi bozmaz. Nispi temsil alt kurullar ile üst kurulun bir araya gelmesine ve tartışma ortamı oluşturmasına zemin hazırladı. Bu mesleğimize katkı sağlayacaktır buna kesinlikle inanıyorum. Tabi ki bu birçok şekilde başka yerlere de çekilebilir ama çekilmesine gerek yok bu Nispi temsil gerçek anlamda demokrasinin bir birleştirici unsurudur. Bakınız cüppeleri altında siyasi görüşleri ne olursa olsun Baro olarak kendi çıkarları söz konusu olduğunda bir araya gelebiliyorlar. En ufak olumsuzlukta müşteriniz sizi bırakabiliyor. Bir dostunu sizinle irtibatını kesebiliyor. Bizim bizden başka dostumuz olmadığı, bize bizden başkasın destek olmayacağını özellikle vurgulamak istiyorum. Birleştiricilik, uzlaştırıcılık hep kendi içimizde olmalı dışarıya karşı Baro örneğinde olduğu gibi tek vücut olmak durumunda olduğumuzu özellikle söylemek istiyorum” diye konuştu.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Dolaylı, vergiler,, gelir, dağılımda, adaleti, zorlaştırıyor,
Yorumlar
Haber Yazılımı