Haber Detayı
26 Kasım 2014 - Çarşamba 20:31
 
2.ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ
DİĞER Haberi
 2.ULUSLARARASI İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI KONGRESİ

İŞSİZLİK ORANININ AĞUTOS AYI İTİBARİYLE % 10,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİĞİNİ BELİRTEN İŞKUR GENEL MÜDÜRÜ DR. NUSRET YAZICI, 2023 YILINA KADAR, İSTİHDAM ORANININ % 55’E VE KADINLARIN İŞGÜCÜNE KATILIM ORANININ % 41’E YÜKSELTİLMESİ, İŞSİZLİK ORANININ İSE % 5’E İNDİRİLMESİNİN HEDEFLENDİĞİNİ KAYDETTİ. Manavgat ilçesinde düzenlenen “2.Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi” 26-27 Kasım tarihlerinde Sueno Hotels Beach’te başladı. Kongrenin açılışına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bahattin Bayraktar, ve yerli yabancı 450 uzman katılıyor. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, istihdam ve işsizlik konusunun, başta gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere bütün Dünya ekonomilerinin öncelikli gündem maddelerinden birisi olduğunu vurgulayarak, “İstihdamın, ekonomik büyümenin itici gücü olmasının yanı sıra sosyal açıdan da çok büyük önemi bulunmaktadır. Huzurlu ve mutlu bir toplumun temel kaynağı üretken ve verimli fertlerdir. Vatandaşlarımıza iş bulmak, vatandaşlarımızın mesleki niteliğini ve dolayısıyla istihdam edilebilirliğini artırmak sosyal devlet olmanın bir gereğidir” dedi. İstihdamı artırmanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın temel hedeflerinden biri olduğunu kaydeden Bağlı, “Bunu gerçekleştirirken de Türkiye İş Kurumu en önemli kurumlardan birisi olacaktır. Personel kadrosunu güçlendiren İŞKUR, işgücü piyasasının nabzını tutan, aktif-pasif işgücü politikalarıyla işgücünü kontrol eden, kişilerin mesleki niteliklerini artıran ve doğru kişiyi doğru işe yerleştirme amacıyla hareket eden bir kurum” diye konuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Selim Bağlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurt dışından gelen değerli misafirler,Sosyal tarafların değerli temsilcileri,Değerli Akademisyenler,Değerli Katılımcılar, Sizleri şahsım ve Bakanlığımız adına sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyor, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresine hoş geldiniz diyorum. Konuşmama başlamadan evvel Bakanımız Sayın Faruk Çelik’in sevgi ve selamlarını sizlere iletmek istiyorum. Değerli Konuklar,İstihdam ve işsizlik konusu, başta gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere bütün Dünya ekonomilerinin öncelikli gündem maddelerinden biridir. İstihdamın, ekonomik büyümenin itici gücü olmasının yanı sıra sosyal açıdan da çok büyük önemi bulunmaktadır. Huzurlu ve mutlu bir toplumun temel kaynağı üretken ve verimli fertlerdir. Vatandaşlarımıza iş bulmak, vatandaşlarımızın mesleki niteliğini ve dolayısıyla istihdam edilebilirliğini artırmak sosyal devlet olmanın bir gereğidir. 62. Hükümet Programında ve Ulusal İstihdam Stratejisi’nde de yer aldığı üzere istihdamı artırmak, önümüzdeki dönemde Bakanlığımızın temel hedeflerinden biridir. Bunu gerçekleştirirken de Türkiye İş Kurumu en önemli kurumlardan birisi olacaktır. Personel kadrosunu güçlendiren İŞKUR, işgücü piyasasının nabzını tutan, aktif-pasif işgücü politikalarıyla işgücünü kontrol eden, kişilerin mesleki niteliklerini artıran ve doğru kişiyi doğru işe yerleştirme amacıyla hareket eden bir Kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.Saygıdeğer Katılımcılar, Sizlerle birkaç veriyi paylaşmak istiyorum. Son açıklanan verilere göre işsizlik, Avrupa Birliği’nde %10,1, Yunanistan’da %27, İspanya’da %24,4, Portekiz’de %14, İtalya’da %12,3, Fransa’da %10,5’tir. Ancak ülkemizde özellikle 2008’den sonra hayata geçirdiğimiz reformlar sayesinde işsizlik oranı Ağutos ayı itibariyle % 10,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu konudaki çalışmalarımız Ulusal İstihdam Stratejisinde belirttiğimiz üzere işsizlik %5 seviyesine inene kadar son hızla devam edecektir. Değerli Konuklar, Bu süreçte kendisine çok önemli vazifeler düşen İŞKUR’un, bu görevlerini yerine getirirken en büyük fonksiyonu rehberlik ve danışmanlık hizmetleri olacaktır. İŞKUR’da 1990’lı yıllardan bu yana yürütülen iş ve meslek danışmanlığı hizmeti, 2012 yılında “Her işsizin bir danışmanı olacak” gayesiyle atanan İş ve Meslek Danışmanları ile çok daha profesyonel bir boyut kazanmıştır. Zaman içerisinde yapılan çalışmalarla bakış açısı genişlemiş, işsizlerin yanı sıra İŞKUR’a kayıtlı her işverenin, her okulun bir danışmanı olması sağlanmıştır. 2002-2011 yılları arasında yapılan 1 milyon 342 bin işe yerleştirmeye karşın iş ve meslek danışmanlarının göreve başladığı son iki yılda 1 milyon 519 bin işe yerleştirme yapılmıştır. Gördüğünüz gibi danışmanların İŞKUR bünyesine katılımdan önceki son 9 yılın toplamından daha fazla işe yerleştirme, yalnızca son 2 yılda yapılmıştır. Sadece bu sayılar bile iş ve meslek danışmanlığı uygulamasının ne kadar başarılı bir uygulama olduğunu göstermektedir. Değerli Katılımcılar, İş ve meslek danışmanlığı insan odaklı bir hizmet olması nedeniyle gelişime çok açıktır. Bu kongrede ortaya konacak bilimsel çalışmalar, danışmanlık ve rehberlik hizmetinin gelişmesine ışık tutacak, bunun sonucunda daha fazla vatandaşımız, daha etkin bir şekilde bu hizmetten faydalanma imkânı bulacaktır. Ortaya koyacağınız bu bilimsel çalışmaların; - Vatandaşlarımızın düzenli bir gelir elde etmesine; Hayat standartlarının yükselmesine; İşverenlerimizin talep ettikleri nitelikte eleman temin edebilmelerine; Öğrencilerimizin kendilerine en uygun mesleği seçebilmelerine katkıda bulunacağını ve dolayısıyla çok hayırlı bir işe vesile olacağını da hatırlatmak isterim. Bakanlığımız yürüttüğü faaliyetlerde sosyal diyalogu esas almaktadır bu vesileyle; işçi, işveren ve diğer tarafların görüşlerine her zaman başvurmuştur ve başvurmaya devam edecektir” İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı’da yaptığı konuşmada, Ulusal İstihdam Stratejisi’nde; 2023 yılına kadar, istihdam oranının % 55’e ve kadınların işgücüne katılım oranının % 41’e yükseltilmesi, işsizlik oranının ise % 5’e indirilmesinin hedeflendiğini kaydetti. işsizliğin yalnızca ülkemizin değil, tüm dünyanın en önemli sorunlarının başında geldiğine dikkat çeken Yazıcı “Çalışma hayatındaki değişimler ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçlar, daha etkin bir kamu istihdam kurumunu gerekli kılmıştır. Bu gereklilik neticesinde özellikle son 11 yılda; Türkiye İş Kurumu’nun teşkilat yapısı ve görev alanı AB müktesebatı doğrultusunda yeniden düzenlenmiş, karar alma mekanizmalarına sosyal tarafların da aktif katılımı sağlanmıştır. Bu aktif katılımın en önemli örneklerinden biri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik öncülüğünde tamamlanan “Ulusal İstihdam Stratejisi’nde; 2023 yılına kadar, istihdam oranını % 55’e ve kadınların işgücüne katılım oranını % 41’e yükseltmeyi, işsizlik oranını ise % 5’e indirmeyi hedeflemekteyiz. İŞKUR olarak, Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin çizdiği yeni Türkiye yolunda, “hiç durmadan yola devam” düsturuyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam etmekte; azim ve kararlılıkla eşsiz ülkemize ve aziz milletimize hizmet yolunda, 2023 hedeflerine ulaşmak için emin adımlarla ilerlemekteyiz. Değerli Katılımcılar; Burada birkaç önemli veriyi sizlerle paylaşmak istiyorum. 2003 yılında 65 bin işsizin istihdamına aracılık eden İŞKUR; 2013 yılında 672 bin, 2014’ün ilk 10 ayında ise yaklaşık 750 bin kişinin işe yerleşmesine vesile olmuştur. Aynı dönemde yaklaşık 1 milyon 540 bin kişiye işe ve mesleğe yönlendirme konusunda danışmanlık hizmeti yine İŞKUR tarafından sunulmuştur. İşverenlerimize sunulan danışmanlık desteği kapsamında ise bu yılın ilk 10 ayında yaklaşık 340 bin işyeri ziyareti gerçekleştirilmiştir. İşverenlerimize işgücü açığının giderilmesi, mesleki eğitim ve işbaşı eğitimi gibi birçok konuda danışmanlık yapılmış; işletmelerden 1 milyon 430 bin işgücü talebi alınmıştır. Öte yandan Mesleksizlik sorununa sunduğumuz çözüm önerileri aktif işgücü programlarıyla sınırlı kalmamakta; Kariyer planlarını yapan öğrencilerimize Meslek Seçimine Destek Dergisi dağıtmakta, hem de üniversitelerde faaliyet gösteren 78 İŞKUR İrtibat Noktasında üniversite öğrencilerine danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Arz ettiğim sayılar ve gelişmeler, İŞKUR’un değişen ve etkin hale gelen kurumsal yapısıyla işgücü piyasasında aktif rol almasının ne kadar olumlu sonuçlar doğurduğunu ortaya koymaktadır. Değerli Katılımcılar, Köklü bir geçmişe sahip olan İŞKUR, bilimsel, sosyal ve ekonomik gelişmeleri yakalayan, sosyal tarafların yönetime katılımına imkân veren çağdaş bir kamu istihdam kurumu olarak uluslararası arenadaki çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Nitekim 2003 yılında  üye olduğumuz, 2012 yılında Yönetim Kurulu üyeliğine seçildiğimiz ve bununla birlikte 2015 yılında Dünya Kongresi’ne, İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği’ndeki (WAPES) etkin rolümüz de bunun ispatı niteliğindedir. Uluslararası alandaki çalışmalarımızın önemli bir ekseninde Avrupa Rehberlik Merkezi (EUROGUIDANCE) faaliyetleri kapsamında düzenlemekte olduğumuz Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongrelerimiz oluşturmaktadır. Bugün burada siz değerli katılımcı ve davetlilerin teşrifleriyle açılışını gerçekleştireceğimiz kongremizde; yurtiçinden ve yurtdışından panelistlerin sunacakları bildiri sunumları ile mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri alanında; küresel düzeyde tecrübe paylaşımları ve akademik düzeyde bilimsel bakış açıları elde edeceğimizi ümit etmekteyiz. Bilimsel olarak faaliyetlerimize ışık tutacak ve önemli katkılar sunacak olan kongremizin gerçekleşmesinde emeği geçen başta İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanlığımız personeli olmak üzere tüm İŞKUR ailesine ve büyük özveriyle bizlere katkı sunan Kongre Bilim Kurulu Üyelerine, bildirileriyle yolumuzu aydınlatan tüm panalistlere kalbi şükranlarımı sunarak, teşekkür etmek istiyorum” dedi. (HABER-ARİF KAPLAN-SİNAN SU)
Kaynak: Editör:
Etiketler: , 2.ULUSLARARASI, İŞ, VE, MESLEK, DANIŞMANLIĞI, KONGRESİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı